Pozor na Ľadových svätcov a jarný mráz!

Mnoho populárnych výrokov odporúča pred presadením rastlín do zeme počkať, kým pominú Svätí ľadoví. Ľadoví svätci sú dňami sv. Mamerta (11. mája), sv. Pancrace (12. mája) a sv. Servatia (13. mája).

Napriek všetkému sa neponáhľajte do záhrady, pretože „Keď svätý Urban prejde, vinára to upokojí“ a „Mamert, Pancrace, Boniface sú traja ľadoví svätci, ale Svätý Urban ich drží všetky v ruke.“ Je 25. mája!

Pokles teploty, ktorý môže viesť k obdobiu mrazu, je možné pozorovať až do 25. mája ... Takže trpezlivosť!

Výroky o Ľadových svätcoch

  • Pozor, prvý z ľadových svätcov, často to sledujete
  • Pred Saint-Servais žiadne leto, po Saint-Servais už žiadne rôsol.

Pozn .: často vidíme alebo počujeme „Sainte Glace“ alebo „Saintes de Glaces“, samozrejme, tieto výrazy sú nepravdivé, v skutočnosti sú to „svätí“ v mužskej podobe. A čo „päť ľadovcov“, tam sme úplne ďalší!

Súvisiace Články