Aká je doba schnutia betónu po jeho použití?

Sušenie betónu, tiež bežne nazývaného „tuhnutie“, je základným krokom, ktorý je potrebné dodržať, aby sa zaručila maximálna odolnosť a trvanlivosť pri práci s týmto materiálom. Pri týchto prácach sa musí najskôr skontrolovať kvalita betónu po 7 dňoch, potom po 28 dňoch, odhadovaná doba takmer úplného vyschnutia betónu a stanovená francúzskou normou NF EN 2006-1. Tieto časy sa však líšia v závislosti od mnohých vonkajších prvkov a spôsobu použitia betónu. Vysvetlenia.

Aká je doba schnutia betónu po jeho použití?

Časy schnutia závisia od použitia betónu

Betón má čas tuhnutia niekoľko hodín. Jeho pevnosť, nazývaná „trieda odolnosti“, sa však dosiahne až po oveľa dlhšej dobe schnutia, minimálne 28 dní. A táto doba čiastočne závisí od použitia betónu.

Čas schnutia betónovej dosky

10 cm hrubá betónová doska sa po 10 týždňoch považuje za suchú.

Čas schnutia betónového poteru

Suchý betónový poter trvá týždeň na centimetri hrúbky.

Čas schnutia základov domu

Pre základy betónového domu je materiál po 3 týždňoch údajne suchý.

Čas schnutia zavretej steny

Debniaci múr je konštrukcia zo železobetónu nalievaná medzi dva okenice, to znamená zvislé prvky, všeobecne kovové, používané ako formy. Touto technikou sa napríklad buduje oporný múr. Schnutie zavretej steny sa odhaduje na 28 dní.

Čas schnutia podlahy na doskách

Skladá sa z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových modulov nazývaných „dosky“, a potom sa doska spevnená podperami považuje za suchú po 12 dňoch.

Prvky, ktoré ovplyvňujú čas schnutia betónu

Vonkajšie klimatické podmienky

Doba tuhnutia a doba schnutia betónu sa líšia podľa klimatických podmienok. Dôležitejšie je to pri poklese teplôt a naopak. Preto sa odporúča, keď je horúco (nad 25 ° C), pridať do betónu takzvanú spomaľovaciu prísadu do betónu a použiť na jeho zloženie studenú vodu. a pravidelne striekajte povrch konštrukcie vodou. Odporúča sa betónovať počas chladných hodín dňa, aby ste zaistili čo najlepšie vysušenie betónu a následne zaistili jeho lepšiu odolnosť a zabránili dlhodobému praskaniu.

Na druhej strane v chladnom počasí (pod 5 ° C) je lepšie použiť horúcu vodu, použiť prísadu urýchľovača tuhnutia a zvoliť kvalitnejší betón.

Kvalita betónu

Prvky, ktoré tvoria betón (cement, kamenivo, piesok a voda na miešanie), tiež zohrávajú úlohu v jeho dobe schnutia, najmä kamenivo, ktoré je viac alebo menej poréznym minerálom a má schopnosť absorbovať alebo opak odmietania, voda prítomná v zložení betónu.

Súvisiace Články