Pozoruhodné stromy: Združenie ARBRES

Združenie ARBRES (Pozoruhodné stromy: hodnotenie, výskum, štúdie a ochrana) vzniklo v roku 1994, aby združilo všetkých záujemcov o pozoruhodné stromy.

Združenie ARBRES (Pozoruhodné stromy: hodnotenie, výskum, štúdie a ochrana)

Jej cieľom je tiež stimulovať hĺbkový výskum týchto svedkov minulosti, a to biologický, historický alebo folklórny (legendy a tradície), a pomôcť známym, ktorí sa pokúšajú o regionálny súpis, známym minulým alebo súčasným úspechom.

Poskytuje tiež podporu a pomoc všetkým, ktorí chcú zachrániť jeden z týchto stromov ohrozených chorobami alebo predčasným vývojom.

Združenie stojí za vytvorením efektívneho štítku okolo pozoruhodných stromov na ich ochranu.

Pravidelne sa organizujú návštevy, konferencie, diskusie, výstavy, spisy okolo týchto stromov.

Aby ste objavili ich štvrťročnú publikáciu: „List stromov“ a putovnú výstavu „Tour de France pozoruhodných stromov“, aby ste lepšie pochopili toto dedičstvo, niekedy tisícročia.

Navštívte web: //arbres.org

Súvisiace Články